2010-01-25

Forsøg med biogasbiler en succes

Til klimatopmødet stillede Mercedes-Benz med 10 biogasdrevne Sprinter minibusser til de delegerede. Tilsammen tilbagelagde de 10 biler knap 15.000 CO2-neutrale kilomenter på biogas leveret af energiselskabet E.ON. Forsøget var en succes, og Mercedes-Benz og E.ON håber nu, at danske politikere vil gøre det muligt permanent at køre på biogas i Danmark.

Som en af hovedsponsorerne til klimatopmødet i december leverede Mercedes-Benz blandt andet 10 biogasdrevne minibusser til de delegerede. Og bilerne blev brugt flittigt. I alt kørte de 14.886 CO2-neutrale kilometer, og det vel at mærke helt uden udledning af sundhedsskadelige dieselpartikler. Mercedes-Benz er tilfredse med forsøget:

”Biogas er et de allermest klimavenlige brændstoffer, der er tilgængelige i dag. Havde de 15.000 km været tilbagelagt af almindelige dieselbiler, havde udslippet været godt 5 tons CO2”, siger Christian Devantier, salgschef for Vare & Lastbiler i Mercedes-Benz Danmark.

”Hos Mercedes-Benz har vi i mange år satset på gasteknologien som et bud på fremtidens miljørigtige transportform. I Tyskland, Storbritannien og Sverige har vi et stort salg af disse biler, og vi ville gerne benytte topmødet til at udbrede kendskabet til gasdrevne biler her i landet,” siger han. 

Vi mangler den politiske vilje

Biogas er CO2-neutralt, der er intet udslip af sundhedsskadelige dieselpartikler og NOx-udslippet er markant reduceret. Desuden er biogasbiler velegnede til bykørsel, fordi støjniveauet er bemærkelsesværdigt lavt. Det har man for længst fået øjnene op for i vores naboland Sverige. I Malmø kører en stor del af både busser, taxier og renovationsvogne i dag på biogas, men ifølge E.ON, der leverer gas til svenskerne, er det danske afgiftssystem til hinder for, at dette også kan blive virkelighed i Danmark.

”Det svenske afgiftssystem betyder, at den miljøvenlige biogas er et konkurrencedygtigt alternativ til benzin og diesel, og det er desværre endnu ikke tilfældet i Danmark,” siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og fortsætter 

”Som landbrugsland har vi optimale forudsætninger for at producere biogas, og vi har i modsætning til Sverige et veludbygget distributionsnet, som i dag ikke udnyttes i forhold til transportsektoren. Vi mangler stadig den politiske vilje, og det er en skam.”

Fakta om biogas:

Biogas er en vedvarende energikilde. Den indeholder metan, som dannes, når biologisk materiale nedbrydes af mikroorganismer i et iltfattigt miljø.
Metan er den energiholdige del af både biogas og naturgas. Produktionen er enkel og kan foregå lokalt, og biogas kan fremstilles af råmaterialer som f.eks. gødning, spildevandsslam, slagteriaffald og vegetabilsk affald.
Produktionen kan ske i et komposteringsanlæg eller ved termisk forgasning af træ, brændsel og affaldsprodukter.


 

For yderligere information, kontakt:

Christian Devantier, salgschef, Mercedes-Benz vare- og lastbiler Danmark
Telefon: +45 60 23 90 46
E-mail: christian.devantier@daimler.com

Michael Dalby, strategy manager, E.ON
Telefon: +45 30 38 61 37
E-mail: michael.dalby@eon.dk