• Arocs med HAD

  • Arocs med HAD

  • Arocs timmerbil med HAD /2

  • Arocs timmerbil med HAD

2016-03-17

Ny teknik från Mercedes: Framhjulsdrift för lastbilar som sparar bränsle och ökar framkomlighet

Stora delar av den svenska åkerinäringen har sin verksamhet utanför det asfalterade vägnätet – ofta med begränsad framkomlighet. Ändå är drivning på framhjulen något som är ovanligt då det normalt sätt kostar i både ökat bränsle och minskad lastförmåga. Nu lanserar Mercedes-Benz HAD – hydraulisk framhjulsdrivning – en teknisk lösning som tar bort båda dessa problem.

Anläggningstrafik och skogstransporter är två viktiga delar av den svenska åkerinäringen. Ett återkommande problem i båda dessa verksamheter är problem med framkomligheten på dåliga eller obefintliga vägar.

– Även om många har drivning på två eller flera bakaxlar så behöver man ofta även ha drivning på framhjulen för att kunna ta sig fram utan problem, säger Mattias Nilsson som är Sverigechef på Mercedes-Benz Lastbilar.

 

Detta är något som bara ett fåtal åkare valt, eftersom de negativa sidorna är stora. Fördelningslåda, främre kardan och drivaxlar väger mycket, och den vikten tas från lastbilens maxlast. Varje 100 kg i ökad tjänstevikt betyder 100 kg mindre lastförmåga och därmed lägre intjäning.

– En annan aspekt är bränsleförbrukningen. Drivning fram kan betyda minst åtta procent högre förbrukning. Och det är ofta hela den marginal som ett åkeri har.

 

Mercedes nya lösning heter HAD Hydraulic Auxiliary Drive. Här drivs framhjulen med små hydraulmotorer i naven. Inkopplingen sker med en knapp på instrumentbrädan och vid farter över 25 km/tim kopplas drivningen ur av sig själv. När drivningen inte är inkopplad förbrukas inget extra bränsle och vikten på systemet är ca 430 kg totalt.

Största tekniska framsteget

– Jag har varit verksam i branschen i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv och detta är ett av de större tekniska framsteg som gjorts under min tid som chaufför, säger Niklas Fredriksson som kör Mercedes Arocs timmerbil för Rautilas Åkeri AB i Norrbotten.

 

Niklas fick användning av funktionen redan under det första skiftet.

– Vi körde på en ojämn väg till avlägget. Istället för att gå med mer fart som man kanske måste göra för att ta sig fram när man bara har tvåhjulsdrift kunde jag nu koppla på fyrhjulsdriften istället, berättar han.

 

HAD finns för Mercedes-Benz Arocs med enkel framaxel.

Se video här 

 

För mer information:
Fredrik Wahrolén
PR- och kommunikationschef
tel 0706-26 84 71
fredrik.wahrolen@daimler.com