2016-10-21

Svenska åkerier sparar mest bränsle i Mercedes Fuel Duel
- sänker förbrukningen med över 18%

Svenska åkerier som jämfört sina nuvarande lastbilar med Mercedes-Benz har i snitt sänkt sin dieselförbrukning med över 18 procent. Det visar en sammanställning av företagets jämförelsetest Fuel Duel på olika europeiska marknader. Det gör att svenska åkerier har den högsta besparingspotentialen av alla i Europa.

I Mercedes-Benz internationella jämförelsetest Fuel Duel får åkerier låna en ny lastbil av företaget i 14 dagar. Villkoret är att den körs på samma sträcka som en lastbil som åkeriet redan har och att bränsleförbrukningen mäts i detalj. Hittills har Mercedes-Benz vunnit över 90 % av alla dueller som körts i Europa.

Allra störst har besparingen varit i Sverige. När fler än 150 dueller har körts har Mercedes lastbilar visat sig vara bränslesnålare än sina konkurrenter i samtliga fall utom ett. Genomsnittsbesparingen av bränsle under 2016 var på över 18 procent. I de dueller där konkurrentlastbilen haft avgasrening enligt Euro 6 normen har besparingen i genomsnitt varit 17,2 procent.

– För en enda bil i fjärrtrafik som rullar 20.000 mil om året betyder det en besparing på nästan 10.000 kronor i månaden, säger Mattias Nilsson, Sverigechef på Mercedes-Benz Lastbilar.

Minskningen i förbrukning är också direkt mätbar i miljöpåverkan. I exemplet ovan betyder det en minskning av CO2 utsläpp med 35 ton per lastbil och år.

– Ekonomi och miljö är de två stora knäckfrågorna för åkerier idag, och vi satsar miljardbelopp på att göra lastbilsmotorerna effektivare, säger Mattias Nilsson.

Även om de svenska märkenas dominans är stark i Sverige, så märker Mercedes av en stark uppgång. Hittills i år har märket ökat sin försäljning med 42 procent.


 


 

Fuel Duel - så fungerar det
Ett åkeri som anmäler sitt intresse får låna en Mercedes Actros i 14 dagar utan kostnad. Bilen ska gå in i trafik och ersätta ett existerande fordon under perioden, med samma typ av last (inklusive släp eller trailer) och på samma typ av körning. Åkeriet väljer själv vilken av sina lastbilar man vill jämföra med och presenterar siffror på fordonets förbrukning. Mercedes läser av körning och bränsleförbrukning med sitt system FleetBoard och åkeriet får ta del av all data efter testperiodens slut.

 


 

 

För ytterligare information:

Fredrik Wahrolén

PR- och kommunikationschef 

fredrik.wahrolen@daimler.com

Tel: 0706-26 84 71