• Arocs - FleetBoard Drivers League

2017-01-03

Rekordförsäljning för Mercedes kommersiella fordon

Mercedes transport- och lastbilar slog försäljningsrekord under 2016. Transportbilsförsäljningen ökade med 20% och lastbilsförsäljningen med 43%, vilket är betydligt mer än totalmarknaden inom båda områdena.

Under 2016 registrerades totalt 5.910 tunga lastbilar i Sverige över 16 ton, vilket är en uppgång med 22%. 591 av dessa kom från Mercedes vilket innebär en uppgång på hela 43% - mest på hela lastbilsmarknaden. Mattias Nilsson, försäljningschef för lastbilar på Mercedes-Benz Sverige kommenterar:

– Vårt stora fokus på bränsleförbrukning, nyckelfärdiga lastbilar och utbyggt återförsäljarnät har haft en direkt kommersiell effekt.

Totalt har över 100 bränsledueller, s k Fuel Duels, genomfört där den mest effektiva lastbilen i en åkeriflotta jämförs med en Mercedes-lastbil. Utfallet har varit så positivt att över 60% av dessa dueller har slutat i köp av en ny lastbil. Även den stora satsning som Mercedes genomfört på nyckelfärdiga lastbilar, under namnet ”Startklar”, har inneburit en succé. Speciellt framångsrik har Arocs-modellen varit, inte minst gentemot byggsektorn. Detta i kombination med ett utbyggt återförsäljar- och servicenät samt strategiska  satsningar på eftermarkanden ligger bakom den stora ökningen.

Bra tryck på transportbilar

Även på transportbilssidan ligger Mercedes över genomsnittsökningen på marknaden, med en uppgång på 20% jämfört med marknadsuppgången på 15%. 4.608 transportbilar med Mercedes-stjärnan såldes under 2016. 

–  Vi ökar rejält inom alla modellsegment men speciellt glädjande är ökningen för Citan på 30%, trots att den befinner sig i slutet av livscykeln, säger Fredrik Sidnäs, försäljningschef för transportbilar på Mercedes-Benz Sverige.

En viktig förklaring är satsningen på s k VanPro-centers, en slags auktorisering av återförsäljare med extra fokus och kunskap på Mercedes transportbilar. För vart och ett av de tre modellsegmenten Citan, Vito och Sprinter var ökningen högre än marknadsgenomsnittet. Mercedes ser positivt på 2017, som bland annat innebär en spännande nyintroduktion av en pickup – X-Klass – som förväntas bli en succé på den svenska stekheta marknaden för pickuper eftersom den tillför en premiumdimension till segmentet. 

 

För mer information kontakta:

PR- och kommunikationschef

Fredrik Wahrolén

Tel: 040 - 671 84 71

Mobil: 0706 - 26 84 71

E-mail: fredrik.wahrolen@daimler.com